Wist u dat?

Wet- en regelgeving

Hierboven heeft u inmiddels de belangrijkste wet- en regelgeving kunnen lezen. Ook als hobbyvarkenshouder zijn er regels waaraan men zich dient te houden. Zeker gezien het feit dat wij in een zeer dichtbevolkt varkensland leven is het van groot belang dat deze regelgeving t.a.v. het houden van deze dieren door ons allemaal stipt wordt nageleefd. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij de Gezondheidsdienst voor Dieren locatie Deventer:

Arnsbergstraat 7
Postbus 9
7400 AA Deventer
Tel: 0570 - 66 02 22
Fax: 0570 - 63 41 04
E-mail: info@gdvdieren.nl
Internet: www.gd-dieren.nl

Belangrijke punten:

Nog meer belangrijke punten:

Website: www.garvo.nl/varkens

Zoals u ziet zijn er heel wat punten waar u rekening mee dient te houden voordat u een varken als hobby-huisdier aanschaft. Tevens geeft deze homepage lang niet genoeg informatie, maar dient meer ter introductie. Dus bezint eer u begint! Lang niet alle mensen zullen uiteindelijk geschikt blijken te zijn om een varken als hobby-huisdier te houden, net zo min alle mensen geschikt zijn om een hond of kat als huisdier te hebben. Behoort u echter tot de groep mensen die wel geschikt zijn als varkensouder / -verzorger, dan krijgt u er in ieder geval veel gezelligheid en liefde voor terug van uw varken. Maar wees er wel van bewust dat dit tevens een veeleisende taak is.

Zie ook De Dierenvriend .


Copyright © Stichting 't Gorke