Boodschap voor burgers in het buffergebied
< Terug

Het ministerie van LNV wil u wijzen op het volgende:
Omdat er net over de grens in Duitsland uitbraken van Klassieke Varkenspest (KVP) hebben plaatsgevonden, gelden er in Oost-Nederland een aantal beperkende maatregelen voor varkenshouders. Zo is er een bijvoorbeeld een 'buffergebied' ingesteld, wat tot doel heeft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gebied reikt van Rijn, tot Ijssel, tot A1, dus het betreft vooral de Achterhoek en een deel van Twente. Voor dit buffergebied geldt voor alle varkenshouders een maatregelenpakket.

Als u in dit gebied woont en u houdt varkens (dat geldt ook voor houders van hangbuikzwijnen en kinderboerderijen), dan mag u uw dieren niet zomaar vervoeren. Vóór vervoer moet uw dier namelijk zijn onderzocht door een dierenarts bij u thuis. Afhankelijk van uw bestemming zal de dierenarts klinisch of bloedonderzoek uitvoeren. U mag zonder een dierenartsverklaring niet met een varken de openbare weg op. Bovendien moet bij vervoer van varkens het vervoermiddel op een specifieke wijze worden gereinigd. Dit laatste geldt ook voor vervoer van andere diersoorten door varkenshouders. Verder gelden er bepalingen voor het gebruik van de mest van uw varkens en voor beroepsmatige bezoekers van het varkensverblijf.

Er zijn geen regels voor niet-beroepsmatige bezoekers van varkens. Er geldt formeel dus niet zoiets als een 'afschermplicht' voor varkens in Nederland. Wel willen wij u vragen om verantwoord om te gaan met bezoek. Ook niet-beroepsmatige bezoekers kunnen een risico vormen voor verspreiding van het virus.

Om precies te lezen wat de bepalingen zijn voor varkenshouders in het buffergebied kunt u kijken op www.minlnv.nl/varkenspest Hier kunt ook kaartmateriaal vinden van het buffergebied. Voor vragen kunt u bellen met het LNV-loket 0800-2233322.
Copyright © Stichting 't Gorke